top of page

 

 

 

 

 

 

RIV skolēni  piedalījušies 2013. gada Bērnu un jauniešu žūrijā, kuru ik gadu organizē  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs. Vairāk lasiet sadaļā "Hronika"!

 

 

 

2014. gada 8. janvārī notiks skolas latviešu valodas un literatūras olimpiāde.

 

 

"Spārnos" jauno autoru un  Pāvila Jurjāna mūzikas skolas audzēkņu uzstāšanās RCB Imantas filiālbibliotēkā

 

    12. decembrī plkst. 16.00 Imantas filiālbibliotēka aicina uz koncertu "Mūzikas un dzejas valstībā", kurā piedalīsies P. Jurjāna mūzikas skolas audzēkņi un savu dzeju lasīs "Spārnos" autori. Aicinām pieteikties RIV jaunos dzejas rakstītājus!

 

 

Liepājas Goda teātra izrāde Rīgas Imantas vidusskolā

 

    25. novembrī  plkst.13.00  skolā notiks Goda teātra izrāde "Tikai nesaki nevienam".

 

 

 

 

Ojāram Vācietim - 80

 

    13. novembrī  RIV  8. klašu skolēniem notiks konkurss "Mans Ojārs Vācietis".

 

Novembrī tiks veidota arī Ojāram Vācietim veltīta mandalu izstāde "Piesaukšana". 

 

 

 

 

Tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku RCB Imantas filiālbibliotēkā

 

    Jau pirmajā nedēļā pēc brīvlaika, 8. novembrī,  5.b klases skolēni dosies uz Imantas filiālbibliotēku, lai tiktos ar populāro pusaudžu raksnieku Valdi Rūmnieku. Pirms pasākuma skolēniem būs iespēja iepazīties ar bibliotēku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2014.

     7. novembrī latviešu rakstniekam un dzejniekam

 Kārlim Skalbem atzīmēsim 135. jubileju.

     Viņš ir sacerējis brīnišķīgu dzeju un aizraujošas pasakas, kā, piemēram, „Ezerieša meita”, „Kaķīša dzirnavas”, "Kā es braucu ziemeļmeitas lūkoties", „Garā pupa”, "Pasaka par vērdiņu" u.c. K. Skalbe ir arī citu prozas darbu autors.

     Kopš 1987. gada darbojas Kārļa Skalbes memoriālais muzejs „Saulrieti”, kas atrodas dzejnieka mājās viņa dzimtajā pusē Vecpiebalgā.

     Par godu viņa jubilejai mūsu skolas 5.un 6.klašu skolēni sacer mūsdienīgas pasakas, no kurām labākās un veiksmīgākās tiek ievietotas jaunrades žurnālā.

 

                                                                            Leina Lukrēcija Rubļevska (8.m)

 

     Priecājamies, ka aicinājumam iesūtīt pasakas atsaukušies arī vecāki,

RIV absoventi. Ar Vinetas Ancveires un Daigas Lapānes pasakām varat iepazīties sadaļā RIV absolventu un savējo daiļrade.

 

 

 

 

 

 

                             

                                         

 

    RIV skolēnu jaunrades seminārs

 

2014. gada 16. aprīlī 313. kabinetā plkst. 14.30 notiks RIV jauno autoru seminārs. Līdzi jāņem savs dzejolis vai prozas darbs. 

 

Humora kabatiņa

 

No 2014. gada 1. aprīļa "Spārnos" pie Daiļrades arī "Humora kabatiņa". Ja arī esi ieraudzījis un izlasījis ko interesantu, sūti vai iesniedz latviešu valodas un literatūras skolotājai.

 

 

Vilim Plūdonim – 140

 

 Skolā turpinās skolēnu jaunrades konkurss, kas veltīts Viļa Plūdoņa 140. dzimšanas dienai.

 

  RIV skolēnu jaunrades konkurss, veltīts V. Plūdoņa 140. dzimšanas dienai

 

Mērķis – rosināt skolēnu interesi par V. Plūdoņa dzeju, veicināt skolēnu jaunradi un radošu pašizteiksmi.

 

Konkursa saturs un nosacījumi

 

1. Konkursa uzdevums – sacerēt dzejoli par kādu no V. Plūdoņa dzejas tematiem:

*Latvija

*Latvijas daba

*Latvijas vēsture

*dzeja bērniem

 

2. Dzejoļa apjoms – 10-20 rindas.

 

3. Konkursā piedalās 5.-12.kl. skolēni.

 

4. Katrs autors piedalās tikai ar vienu darbu.

 

5. Konkursa 1. kārta tiek organizēta literatūras stundas laikā literatūras skolotāja vadībā no 10. 01.2014. līdz 15.02.2014.

 

6. Darbus vērtē literatūras skolotājs. Uz konkursa 2. kārtu darbus izvirza literatūras skolotājs, norādot autoru un klasi.

 

7. Konkursa 2. kārtai darbi tiek iesūtīti datorrakstā līdz 20.02.2014. silvijakeivo@inbox.lv

 

8. Konkursa 2. kārtas darbus vērtē neatkarīgi eksperti.

 

9. Katrs iesūtītais darbs tiek vērtēts 10 punktu sistēmā. Vērtēšanas kritērijus nosaka eksperts.

 

10. Konkursa uzvarētājs ir darbs, kas kopvērtējumā iegūst vislielāko punktu skaitu neatkarīgo ekspertu vērtējumā.

 

11. Labāko darbu autori tiks apbalvoti un darbi tiks publicēti RIV skolēnu jaunrades žurnālā “Spārnos”.

 

 

 

  Dzimtās valodas diena

 

    21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas jau 12 gadus visā pasaulē tiek atzīmēta Dzimtās valodas diena. Tās mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu un popularizēt atziņu, ka dzimtā valoda ir dziļas un daudzpusīgas personības attīstības pamats.

    26. februārī Rīgas Imantas vidusskolā notiks 5.klašu skolēnu sacensības, kas veltītas latviešu valodai. Skolēnu mājas uzdevums – sacerēt pasaku par valodu. Vēlam veiksmi!

 

 

 

 

 Margaritai Stārastei - 100

 

   2. februārī vairākās paaudzēs iemīļotajai bērnu grāmatu autorei un ilustratorei Margaritai Stārastei paliek 100 gadu. RCB Imantas filiālbibliotēkā visu februāri skatāma unikāla fotoizstāde "Margarita Stāraste zīmē".

   Tās autors ir mākslinieces mazdēls Nils Erdmanis-Stārasts. Uzņēmumi tapuši, apciemojot vecmāmiņu 2007. gadā Bukultos un sastopot iegrimušu darbā. Pašlaik M. Stāraste mitinās Rīgā. Nils mācījies arī RIV (toreiz Rīgas 82.vsk.), un viņa vecmāmiņa, kura tolaik dzīvoja Imantā, mēdza skolā viesoties, stāstot par saviem zīmējumiem.

 

Imantas filiālbibliotēkā bērni var nobalsot par savu mīļāko M. Stārastes pasaku grāmatu tēlu. Rezultāti kopā ar jubilejas sveicienu tiks nodoti māksliniecei.

 

http://bibliotekaberniem.blogspot.com/

06.09.2014.

                  

            Dzejas dienu akcija Rīgas Imantas vidusskolā

 

        „Rainis un dzeja stundās un starpbrīžos”

 

          11. septembrī, Raiņa dzimšanas dienā, pēc 2., 3. un 4. stundas pulcēsimies 1. stāva vestibilā akcijā, kas veltīta Dzejas dienām.

          Ņemiet līdzi savus vai iecienītākā dzejnieka darbus! Lasīsim dzeju, klausīsimies un svinēsim Raiņa dzimšanas dienu!

 

                                                                              Literatūras skolotājas

           

 

06.09.2014.

 

     Dzejas dienām - 50

 

     Dzejas dienas ir viena no latviešu kultūras tradīcijām. Manuprāt, Dzejas dienu noskaņas ir lieliska iespēja iedvesmoties un sākt savus rakstības ceļus. To laikā valda harmonija.

      Es domāju, ka ir brīnišķīgi katru gadu septembrī veltīt laiku šim pasākumam, jo tā ir arī iespēja uzzināt ko jaunu par šo tradīciju, kā arī sakārtot savas domas. Par godu Dzejas dienām šogad esmu interesējusies arī par to vēsturi.

      Dzeja ir vērtīga un ļoti skaista, bet vēl skaistāk ir to rakstīt. Ko gan mēs darītu, ja nebūtu  brīnišķīgo rakstnieku un kultūras pasākumu? Tāpēc es aicinu visus piedalīties un no sirds izbaudīt Dzejas dienas 2014!

 

 

                                                              Leina Lukrēcija Rubļevska (8.m)

11.09.2014.

 

   Dzejas dienas turpinās

 

     17. septembrī  plkst. 17 aicinām RCB Imantas filiālbibliotēkā, Slokas ielā 161,  tikties ar dzejniekiem un dziedātāju Arni Miltiņu.

     Vārds tiks dots arī RIV jaunajiem autoriem. Ja esi ko Dzejas dienām piemērotu sacerējis, vari paspēt pieteikties savu dzejoli nolasīt. Jautā savai literatūras skolotājai!

K.Skalbes muzejs

K.Skalbes muzejs

12..11.2014

     Gatavojoties Valsts svētkiem, literatūras stundās norisa Patriotu nedēļa. Skolēnu pārdomas par Latviju un vēlējumus tai lasiet sadaļā Hronika.

 

 

 

07.11.2014.

     Ar 7.m klases skolēnu domām par K. Skalbes pasakām var iepazīties sadaļā Hronika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anchor 1

Esi redzējis,

iesaki citiem!

Ienāc Skatuvītē un izlasi citu skolēnu atsauksmes par redzētu filmu vai teātra izrādi!

Piedalies arī pats! 

   17.01.2015.

 

Neliela pamācība dzejošanā

 

    Ienākot Hronikas sadaļā, varat atrast saiti uz 5. klašu skolēnu dzeju, kas tapusi, veicot radošu mājas darbu literatūrā.

   Protams, lai sacerētu dzejoli, vajadzīga iedvesma, bet ar to vien nepietiek... 

    Īsu pamācību dzejošanā - gan nopietni, gan puspajokam - varat atrast Humora kabatiņā. Lasiet  Jāņa Anda Lapāna (6.b) dzejoli! 

12.01.2015.

 

Aicinām uz pasākumu bibliotēkā

  

  26.02.2015.

 Notikums bibliotēkā

 

    RCB Imantas filiālbibliotēkai šogad – 35

    Aicinām nosvinēt kopā un piedalīties

    KONKURSĀ!

 

  1. Gaidām tavu fantāzijas stāstu vai reālu aprakstu

 „Notikums bibliotēkā”.

 

 Darbi datorrakstā (apmēram 150 līdz 400 vārdu) līdz 31. martam jāiesniedz RCB  Imantas filiālbibliotēkā Rīgā, Slokas ielā 161.

 

Vērtēšanā piedalīsies rakstnieks Valdis Rūmnieks un bibliotēkas kolektīvs.

Labākie darbi saņems balvas un tiks publicēti RCB Bērnu blogā.

 

   2. Iespēja piedalīties arī zīmējumu konkursā 

„Mans mīļākais pasaku vai grāmatas varonis”.

 

Zīmējumi jāiesniedz līdz 31. martam RCB Imantas filiālbibliotēkā Rīgā, Slokas ielā 161.

 

Konkursa noslēgums RCB Imantas filiālbibliotēkā aprīlī

(konkrtēts datums tiks paziņots).

 

 

 

04.02.2015.

 

  Sveicam

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras

41. olimpiādes 2. posma

8. - 9. klašu uzvarētājus:

 

   9.b klases skolnieku Uģi Seržantu par iegūto 1. vietu,

   8.m klases skolnieci  Simonu Rūdeli par iegūto 2. vietu,

   8.m klases skolnieci  Lindu Vismani par iegūto 2. vietu.

 

   Pateicamies par  piedalīšanos olimpiādē arī 

   8.b klases skolniecei Olgai Ošeniecei,

   9.a klases skolniecei Marikai Petrovskai,

   9. m klases skolniecei Ritai Graustiņai un

   11.a klases skolniekam Mārim Andrim Akmentiņam.

 

 

                   Latviešu valodas un literatūras skolotājas 

                                                     G. Kaula, A. Līkanse, S. Ludženiece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2015.

 

9. aprīlī norisinājās 7.klašu konkurss Aspazijai - 150". Vairāk par to lasiet sadaļāHronika".

 

 

 

 

 

21.03.2015.

 

Neesi lasījis, izlasi!

 

    Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014 jau noslēgusies, un rezultāti paziņoti februāra beigās Lielajos lasīšanas svētkos Ķīpsalā.

 

    Kuras grāmatas saņēmušas augstāko novērtējumu, lasi sadaļā Hronika!

Ja vēl nevienu no tām neesi izlasījis, iesakām to izdarīt tagad vai vasarā.

 

   Jaunā 2015. gada žūrijas grāmatu kolekcija tiks paziņota maija beigās.

 

 

13.03.2015.

 

   Uzkāpt savā stikla kalnā

 

   Gatavojoties Aspazijas un Raiņa 150. dzimšanas dienai, RIV skolēni Projektu nedēļas laikā centās uzkāpt paši savā stikla kalnā. Vairāk par projektu "Mans stikla kalns" lasiet sadaļā Hronika.

 

   Ja vēlaties par savām aktivitātēm informēt žurnāla "Spārnos" lasītājus, sūtiet materiālus e-klasē skolotājai Silvijai Ludženiecei.

 

 

    Aspazija

 

   Nebēdne meitene

 

 Es esmu nebēdne meitene!

 Visas rīkstes tēvam nolūza, 

 Kad pērdams tas mani audzēja. 

 Ar vienu aci es varēju smiet, 

 Ar otru, ja vajadzēja, asaras liet.

 Un, māte kad mani mācīja: 

 "Esi klusa, laba, godīga,"- 

 Es dziedāju tikai: Lalala!

 

 Es esmu nebēdne meitene!

 Simts zēnu aiz deguna vazāju,

 Ikkatru mīlēt apsolu:

 Šim stūrīts no sirds, tam stūrītis, 

 Tik paliek pāri pats viducis.

 Vai sacīt man, viducis priekš kā? 

 Ak! Nav jau nemaz tāda viduča - 

 Lalala! Lalala!

 

 Es esmu nebēdne meitene! 

 Bet, ja nu tiešām reiz atnāktu zēns, 

 Tik rātns, tik godīgs, kā jēriņš tik lēns, 

 Balts krādziņš un balta šlipsīte,

 Un balta krūtīs dvēsele,

 Un teiktu, ka mīlējis mani tik vien,

 Nu, tad es arī, es arī - nudien! 

 Vai zināt, ko tad es darītu?

 Es viņu arī - piekrāptu!

 Lalala! Lalala!

 

Iesakām noskatīties animācijas filmas pēc Raiņa

un Aspazijas darbu motīviem:

 

Aspazija. “Sēd uz sliekšņa pasaciņa”

https://www.youtube.com/watch?v=X8laXAeT0wE

 

Aspazija. “Circenīša Ziemassvētki”

https://www.youtube.com/watch?v=nV-27Pg7qKc

 

Rainis. “Zelta zirgs”

https://www.youtube.com/watch?v=4GjYBT7xIQk

 

Rainis. “Spēlēju, dancoju”

https://www.youtube.com/watch?v=zW4Vnx2SvFo

 

Rainis. “Zelta sietiņš”

https://www.youtube.com/watch?v=5q99n4Wouys

 

 

 

     20.03.2015.

 

     Ja esi veidojis apsveikumu Aspazijai, atsūti to skolotājai Silvijai Ludženiecei. 

     Interesantākos publicēsim Spārnos.

     Pagaidām vari aplūkot Jāņa Anda Lapāna (6.b) apsveikumu.

   IENĀCIET un redzēsiet,

ar ko mēs LEPOJAMIES!

   Šeit varat  izlasīt, kuri RIV skolēni ieguvuši godalgotas vietas latviešu valodas olimpiādēs, literāros konkursos, kā arī guvuši citus radošus panākumus valsts vai pilsētas mērogā.

 

Anchor 2

01.09.2015.

 

     Sveiciens RAINIM un ASPAZIJAI

            DZIMŠANAS DIENĀ

 

   Vēl līdz 20.septembrim vari paspēt izveidot savu īpašo aspveikumu Rainim 150.dzimšanas dienā un PIEDALĪTIES KONKURSĀ

 

Ar konkursa noteikumiem var iepazīties šeit:

    2015.gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas rezultāti jau apkopoti.                                                             Ienāc un iepazīsties šeit!

     Piedāvājam arī dažu RIV dalībnieku viedokļus.

 

MAIJS - nopietna darba

un skaistu svētku mēnesis

   

bottom of page